Képviselő-testületi pályázat

Bozsok-Cák-Kőszegdoroszló-Kőszegszerdahely-Velem Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei pályázatot írnak ki a működő Háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátásra.

2012. április 13.

Pályázati feltételek:

 • háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben meghatározott képesítés;
 • a működtetési jog meglétének vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása;
 • a praxis vállalkozói formában való működtetése;
 • büntetlen előélet

 

A pályázathoz csatolandó:

 • végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata;
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • az egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolása;
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok /egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az Alapító Okirat/Alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik;
 • egészségügyi alkalmassági igazolás.

 

Juttatások, egyéb információk:

az önkormányzatok a feladat ellátásához jól felszerelt rendelő helyiséget és orvosi szobákat biztosítanak.

 

Pályázati határidő: 2012. április 25.

Elbírálási határidő:

az önkormányzatok képviselő-testületei a pályázati határidő lejártát követő együttes ülésen döntenek. A képviselő-testületek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítják.

 

A praxis betölthetőségének kezdeti időpontja: 2012. június 1.

 

A pályázatok benyújtása:

postai úton, egy példányban kell benyújtani Kőszegszerdahely Község Önkormányzatának címére: 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth utca 5., Takács Péter polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Takács Péter polgármester nyújt a 06-30-348-7758 telefonszámon.

 

A megbízás időtartama:

az önkormányzatok a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló szerződést kötnek, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.bozsok.hu, www.velem.hu, www.koszegszerdahely.hu, www.cakipincesor.atw.hu

Vissza az előző oldalra

Vissza a főoldalra